BROEDVOGELS
Achtergrondinformatie
Toelichting bij de methode

Hier wordt de aanpak van het onderzoek in detail besproken vanuit de doelstelling dat bij herhaling van het onderzoek min-of-meer duidelijk moet zijn hoe in 2004 gewerkt is.
Er wordt soms in tegenwoordige- of toekomende tijd over de methode van 2004 geschreven: de uitgangspunten en afspraken die gemaakt zijn om methodeperikelen te ondervangen, zullen over vijf jaar ook gelden. Er zal met meerdere mensen, waarschijnlijk opnieuw betaalde krachten čn vrijwilligers, gewerkt worden.

Vooraf stond vast dat de opzet goed vergelijkbaar moest zijn met het onderzoek van 1999.
De telgebiedindeling van toen is overgenomen en er is een bezoekschema opgezet dat vergelijkbaar is.

Per deelaspect van de methode is een beschrijvende text gemaakt: