BROEDVOGELS
Gegevens per soort
Overige schaarse soorten
Klik hier voor Rode Lijst-soorten, roofvogels en bijzondere soorten.
Klik op het -ikoontje voor een pagina met informatie over de betreffende soort.
soort 1999 2004
Appelvink 2 23
Bonte Vliegenvanger 1 0
Boomklever 53 82
Boomkruiper 215 195
Boompieper 227 210
Bosrietzanger 19 19
Braamsluiper 179 168
Carolina-eend 1 0
Canadese Gans 0 5
Ekster 133 84
Fazant 30 2
Fluiter 11 9
Fuut 13 16
Geelvleugelara 1 1
Gekraagde Roodstaart 175 110
Glanskop 126 184
Goudhaantje 29 45
Goudvink 59 68
soort 1999 2004
Grasmus 1093 1171
Groenling 15 15
Grote Bonte Specht 163 173
Grote Lijster 7 11
Holenduif 92 66
Kauw ? 54
Kievit 14 27
Kleine Karekiet 43 61
Knobbelzwaan 2 9
Kuifmees 48 57
Mandarijneend 9 8
Meerkoet 96 85
Nijlgans 31 35
Putter 6 31
Rietgors 37 63
soort 1999 2004
Scholekster 5 2
Spreeuw ? 7
Staartmees 95 85
Tuinfluiter 88 75
Turkse Tortel 7 1
Vlaamse Gaai ? 107
Vuurgoudhaantje 2 0
Waterhoen 13 24
Wilde Eend 102 108
Witte Kwikstaart 2 7
Zanglijster 173 206
Zilvermeeuw 18 4
Zwarte Kraai 150 110
Zwarte Mees 12 36
Zwartkop 385 399