Polygonen tekenen

Bewerken aanzetten

Op het plaatje links;
Theme 6.shp is zichtbaar
theme10.shp is zichtbaar en in de edit mode; de polygonen hiervan kunnen nu bewerkt worden.
Rietgors_om1992.shp is niet zichtbaar en ook niet in de edit mode.

Typen polygonen

Tekenen en bewerken van polygonen kan dus alleen als de shapefile van de betreffende polygonen-shapefile ook in de edit mode staan.
Dit doe je door shapefile selecteren.
Klik op THEME | START EDITING
.
De verschillende polygonen welke je kunt tekenen zijn rechthoeken, cirkels en veelhoeken (zie plaatje links).
Ovalen kun je tekenen door eerst cirkel te tekenen. Deze te selecteren (zwarte blokjes eromheen); met de muis een blokje pakken en de cirkel vervormen (plaatje rechts).
Verder heb je nog de beschikking over tooltje om polygonen te knippen en één om polygonen te tekenen welke aansluiten op de ernaast liggende polygoon.
Via EDIT heb je nog de mogelijkheid om overlappende polygonen te bewerken met de opties Combine, Union, Intersect en Substract.
Daarover hier meer.

Tekenen van aangrenzende polygonen

Wanneer je een polygoon van een graslandgebied hebt en je wilt daartegenaan een waterplas tekenen, zonder ruimtes ertussen en zonder overlap, kan je gebruik maken van de functie EDIT | SUBSTRACT; maar direct een aangrenzende polygoon tekenen kan ook.
Klik op ; begin ín de bestaande polygoon met het tekenen van het nieuwe gebied en eindig met een dubbelklik weer in de bestaande polygoon. Een strak aangrenzend gebied is nu getekend.
Deze nieuwe polygon kun je knippen en plakken in een andere shapefile b.v. oppervlaktewater.shp wanneer je water water en graslanden in verschillende shapefiles wilt hebben. (Dit is niet noodzakelijk, zie eventueel bewerken van theme tabels (daarover later misschien meer info op deze site).

Grenzen aanpassen

Nu zijn dit eenvoudige polygonen; eventueel makkelijk opnieuw te tekenen als er wat veranderd. Maar stel, er wordt een stuk weiland omgezet in water. Nu wil je de polygonen aanpassen:
Wanneer je met de zogenaamde vertex editor op een polygoon klikt, zie je de hoekpunten waarmee je kan slepen, maar als je dat doet onstaat er een gat. De vertex van de tweede polygoon naar defelfde plek slepen is vrijwel onmogelijk.
Het is zaak de vertexen van beide polygonen tegelijk op te pakken en te slepen.
Klik daarvoor met de vertex Editor  direct op de grens van de twee gebieden. Nu zie je dat alleen de vertexen van het grensgebied zijn weergegeven. Pak een vertex en wanneer je nu sleept, sleep je met beide grensgebieden tegelijk

Knippen van een polygoon

Stel dat het weiland deels wordt bebost. Dit perceel wil je nu knippen in twee stukken knippen: Selecteer  en trek een lijn door het gebied zoals je het wilt knippen (plaatje rechts); en dubbelklik als je weer uit de polygon bent.
Het resultaat is dat de linkerpolygoon nu in twee strak aan elkaar grenzende stukken is verdeeld.