Overlap van polygonen (Combine, Union, Substract en Intersect)

Combine

Wanneer je in een theme twee polygonen hebt die elkaar deels overlappen, kun je ze aan elkaar knopen tot één nieuw polygoon waarbij de overlap van beide wegvalt.
Dit gaat als volgt:
Selecteer beide polygonen (het thema moet dan actief zijn); Shift indrukken en met de pointer (muis) beide polygonen aanklikken zodat ze actief worden.
Klik op EDIT | COMBINE FEATURES

De onderstaande polygoon blijft over, oftewel beide polygonen zijn samengevoegd tot één polygoon waarvan de overlap ontbreekt.


Union

Wanneer je in een theme twee polygonen hebt die elkaar deels overlappen, kun je ze aan elkaar knopen tot één nieuw polygoon.
Dit gaat als volgt:
Selecteer beide polygonen (het thema moet dan actief zijn); Shift indrukken en met de pointer (muis) beide polygonen aanklikken zodat ze actief worden.
Klik op EDIT | Union Features

De onderstaande polygoon blijft over, oftewel beide polygonen zijn samengevoegd tot één polygoon.Substract

Wanneer je in een theme twee polygonen hebt die elkaar deels overlappen, kun je met de bovenste polygoon de overlap met de onderste polygoon wegknippen.
Dit gaat als volgt:
Selecteer beide polygonen (het thema moet dan actief zijn); Shift indrukken en met de pointer (muis) beide polygonen aanklikken zodat ze actief worden.
Klik op EDIT | SUBSTRACT FEATURES

De onderstaande polygonen blijven over, c.q. van de onderste polygoon is nu de overlap weggeknipt.

Een gat knippen in een groot polygoon gaat dus als volgt:Je hebt groot vlak tekenen, daar bovenop een nieuwe kleinere polygoon; beide polygonen selecteren en dan EDIT |SUBSTRACT.

Probleemsituatie..

Hoe substract je nu als de onderste polygoon kleiner is dan de bovenste?
Je hebt een kleine polygoon

Hieroverheen ligt je een grotere polygoon

Als je nu beide selecteert en EDIT SUBSTRACT is het vierkantje weg; (helaas mislukt)

Oplossing:
Klik zo dat beide polygonen zijn geselecteerd;

Nu moet je alleen het onderste vierkantje hebben, onder de cirkel.
Deze knippen en plakken zodat die bovenop komt te liggen.
Dan weer beide selecteren; EDIT | SUBSTRACT
vierkantje selecteren en deleten.
Nu zit er een vierkant gat in de cirkel.

Maar hoe selecteer en knip je nu alleen het onderste vierkantje?
Selecteer eerst beide polygonen, klik op  en vervolgens op .
Nu is alleen het onderste vierkantje geselecteerd.
Nu CTRL+X en dan CTRL+V en het vierkantje ligt óp het rondje.
Beide polygonen nu selecteren
Vervolgens EDIT | SUBSTRACT
Nu het centrale vierkantje selecteren en deleten.


Intersect

Wanneer je in een theme twee polygonen hebt die elkaar deels overlappen kun je alles wegknippen wat ze NIET met elkaar overeen hebben.
Dit gaat als volgt:
Selecteer beide polygonen (het thema moet dan actief zijn); Shift indrukken en met de pointer (muis) beide polygonen aanklikken zodat ze actief worden.
Klik op EDIT | INTERSECT FEATURES

Het onderstaande polygoon blijft over, c.q. Het gezamenlijke deel is als één polygoon gebleven; de rest is weggeknipt.