Leucistische Kokmeeuw

Kort verhaaltje over leucistiche kokmeeuw; eerder geplaatst in "De Mourik" van mei 1986 (jrg 12 no 2 pag 60). Toentertijd geplaats met een tekening, maar aangezien ik nog een paar vage dia's uit oktober 1983 van deze vogel had liggen, deze dia's maar eens gescanned. Plaatjes zijn hieronder te "bewonderen"


 
"Najaar '82 werd ik verrast door een nogal opvallende witte meeuw op het station van Tiel. De eerste waarnemingsdatum was 23 sept. Het dier kon vrij dicht benaderd worden. De meeuw was even groot als een kokmeeuw en gedroeg zich ook zo. De snavel was rood met een donkere punt. Kop, rug, staart, borst en vleugels waren helder wit.
De vleugels hadden wel zwarte punten maar het grijs bovenop was hier wit en ook van onderen had de vogel een helder wit uiterlijk. De donkere vlek die een kokmeeuw in het najaar vertoont ontbrak eveneens. Het oog zag er donker uit.
Het betrof hier waarschijnlijk een kokmeeuw met pigment afwijking, een zogeheten leucistiche kokmeeuw. In ieder geval was het geen albino daar de vogel zwarte vleugelpunten en geen rode ogen had.
De hele winter bleef de meeuw op het station. Het laatst zag ik hem op 31 mrt '83. In deze maand bleek ook dat de vogel een donkere kop kreeg. Zeer verrast was ik op 30 sept. '83 toen de vogel opnieuw op het station zat. Vrijwel dagelijks zwierf die rond tussen het station en het ziekenhuis van Tiel dat er vlakbij ligt, foerageerde op de straat of sliep op een dak. Tot 13 mrt. '84 bleef de vogel er.
Winter '84/'85 kwam de vogel terug op 28 aug.'84 en bleef tot 20 feb.'85. Op 26 aug.'85 voor de vierde achtereenvolgende winter was die weer terug. Op 12 mrt.'86 toen ik voor het laatst op het station was fladderde de vogel er nog en begon weer een donkere kop te  krijgen.
Najaar '82 was de vogel al minstens van het 2e kalenderjaar, dus heeft nu de leeftijd van minimaal 4,5 jaar. Als we in het Handbook lezen dat de oudst geringde kokmeeuw 32 jaar en 1 maand oud werd, wie weet blijft de vogel het station bezoeken tot het jaar 2013??
De meeuwen van Tiel slapen op de plassen bij de Waal van Boven-Leeuwen en IJzendoorn. Op 9 jan.'86 toen ik op de pont naar Wamel stond te wachten kwam de kokmeeuw uit Tiel en vloog over de Waal met de andere meeuwen mee naar 1 van deze 2 slaapplaatsen.
In sept'83 werd er een soortgelijke meeuw waargenomen in Scheveningen. De tekening die er van gemaakt werd leek sprekend en misschien betrof het wel dezelfde kokmeeuw."Leucistische Kokmeeuw station Tiel oktober 1983 (gescanned van dia's).