Kleine Vliegenvanger

Geluidsopname zang 2e kj man

Delerwoud 22 juni 1995 Km-hok 33-53-11

Spectrogram: klvl.jpg (64kB) van zang Kleine Vlieg; klik om de klvl.mp3 van 147 kB te horen
Ter plekke opgenomen met een memo-recorder;
Via de koptelefoonuitgang opgenomen op de PC met Windat van Voyetra, omgezet naar *.wav van totaal 18mB;
Stukje uitgeknipt en geplakt; bestand van 3,7mB;
Hiervan een spectrogram gemaakt met Spectrogram (freeware) Spectrogram en opgeslagen als *.jpg 64kB;
Omgezet naar *.mp3 van 147kB met Audiograbber (freeware) Audiograbber;
De mp3 kun je afdraaien met Realaudio (freeware) Realplayer of gewoon met Windows Media Player.

De vogel werd 21 juni zingend aangetroffen rond 9.00 uur in het rustgebied, in loofbos grenzend aan grove dennenbos. Het loofbos bestond uit zomereik gemengd met berk en een enkele grove en. Verder lagen her en der tientallen afgestorven boomstammen. De bosbodem bestond uit een dik pakket bladeren met pollen mos en verspreid plekken bochtige smele.
Ondanks langdurig speuren kreeg ik de vogel slechts kort van achteren te zien. De volgende dag, rond 10.30 uur bevond de vogel zich wederom zingend in het perceel en liet zich ditmaal goed bekijken. Het bleek een niet uitgekleurd 2e kj mannetje te zijn; de vogel vertoonde geen rode borst. Ondanks een half uur speuren werd geen vrouwtje gezien. Het mannetje bleef aldoor rustig zingen en ving af en toe een insect. Er werd geen gedrag vertoond wat op de aanwezigheid van een nest of een vrouwtje duidde.
Op 26 en 27 juni werd de vogel niet meer teruggevonden.
Begeleidende vogelsoorten in het strook bos waren o.a. Grauwe- en Bonte Vliegenvanger, Fluiter, Gekraagde Roodstaart, Vink en Appelvink.