Jonge Merel in Februari 2001


12 februari 2001

Tot mijn grote verbazing; vandaag in Meppel (21-16-34) een dood vogeltje op straat gevonden (zie plaatje onderaan de pagina). De vogel lag midden op straat en er was al enkele malen overheen gereden. Gezien de ingedroogde toestand van het lijkje en ontbindingsluchtje, lag het hier al zeker een dag lang op te drogen. Aan de vleugelveertjes te zien betreft het hier een mereljong. Iets anders kan ik er zo gauw niet van maken. (Het verenkleed vind ik te donker voor een jonge zanglijster). Een jonge merel in deze tijd van het jaar is vreemd want zo'n vroeg merelbroedsel kan ik me van m'n leven nog niet herinneren. En dat terwijl er hier op 4 februari nog zo'n 20 centimeter sneeuw lag! Daarnaast is het een lokatie waar ik bijna dagelijks wel één of meerdere keren langsfiets (suffe coniferen-tuintjeswijk) en met zekerheid kan ik zeggen dat ik hier in deze omgeving dit jaar nog niet één keer een merel heb horen zingen.

Een merel doet er 13 dagen over om zijn eieren uit te broeden en de jongen vliegen na 14 dagen uit (BWP=Birds of the Western Palearctic). Naar mijn idee is deze merel toch al gauw een week oud. Als iemand een betere leeftijd kan schatten hoor ik dat graag.
Een merel legt drie tot vijf eieren (2-6). De "Annual Cycle Diagram" uit de BWP geeft aan dat de eerste merels in de laatste week van februari beginnen. Uitgaande van het gemiddelde van 4 eieren (4 dagen), 13 dagen broeden, vogeltje waarschijnlijk 5 dagen, zie alinea hieronder oud en 1 dag dood komen we op een eilegbegin van 23 dagen en dat is in dit geval 20 januari; vier tot vijf weken te vroeg. Ik ga er dan van uit dat de broedduur en groei van het kuiken normaal is geweest. Hierbij kun je gezien de tijdstip van het jaar vraagtekens bij zetten.
De grafieken van het KNMI http://www.knmi.nl/voorl/kd/overzicht/maand/jan01.html laten zien dat 20 januari (de dag met een heel dik pak sneeuw), vlak na 17 en 18 januari viel en dat deze twee dagen de koudste dagen van de maand waren! Het was echter wel al meer dan een week non-stop droog weer.
 

Nog even de "Glutz" (1988) er op nageslagen (Band 11/ II Passeriformes, Turdidae, pag 847), en daaruit bleek, dat na het meten van de (driehoekje) "lauf", van 20 mm dat de vogel ongeveer 5 dagen oud is geweest. Op het SOVON-kantoor het dode vogeltje laten zien en ook hier bestond onder de verschillende vogelaars geen (tot weinig) twijfel dat het hier een mereljong betrof. (met dank aan mijn collega's)

Vreemd allemaal zo'n jonkie, en aan de vroege kant lijkt me.
Iets anders opmerkelijks was dat vorig jaar in Nijmegen een zelfs nog vroeger geboren jong werd gevonden. In "Broednieuws no 8", een uitgave van SOVON, werd vorig jaar een vergelijkbaar geval gemeld:
http://www.sovon.nl/pdf/broednieuws_8.pdf
Geciteerd: "De eerste week van februari werd in de binnenstad van Nijmegen een pas uitgevlogen jonge Merel gevonden. Het 2,5 week oude jong is door de Dierenambulance overgebracht naar een vogelasiel. Dit merelbroedsel is in de eerste week van januari gestart!"
Plaatje uit Broednieuws No 8
Het is dus niet de eerste keer dat Merels in de winter aan het broeden slaan in het stedelijk gebied, maar wel een zeldzame gebeurtenis.
 

Kopietje uit de Glutz
Scan van doodgereden (plat) jong mereltje