Thanville, België 2007

In de periode 5 t/m 19 augustus 2007 was ik op vakantie in Thanville. Als het weer meezat ging ik dagelijks een paar uurtjes lopen. Het is niet een gebied waar je "lekker" over wandelpaadjes kan lopen. De meeste paden lopen "dood" in akkers, graslanden of bos, of je moet langs de drukke N95 gaan lopen. Kortom; als je wilt lopen, moet je gewoon van de paden af. Dat geeft ook een veel beter beeld van het landschap en van wat er voorkomt aan planten en dieren. Tijdens de wandelingen in de omgeving veel foto's lopen maken. Daarvan hier een kleine selectie.

Onderaan deze pagina een alfabetische lijst met de door mij waargenomen soorten in die twee weken. Het zijn allemaal diersoorten welke je op hooguit een paar kilometer afstand van Thanville kunt tegenkomen. Het gros is echt vlakbij het onderkomen gezien en/of gehoord. Voor sommige daarvan geldt dat ik ze alleen heb gehoord of alleen prenten en/of vraatsporen heb gezien. Enkele van de vogelsoorten zijn alleen overvliegend waargenomen.

Voor de ligging van Thanville in Google Earth: Thanville.kmz

Thanville 8 augustus 2007
Blik op Thanville 8 augustus 2007.

Waargenomen vogels

Aalscholver
Appelvink
Blauwe Reiger
Boerenzwaluw
Boomklever
Boomkruiper
Boompieper
Boomvalk
Bosuil
Buizerd
Ekster
Europese Kanarie
Fitis
Gaai
Geelgors
Gekraagde Roodstaart
Gele kwikstaart
Gierzwaluw
Glanskop
Goudhaan
Goudvink
Grasmus
Grauwe Klauwier
Grauwe Vliegenvanger
Groene Specht
Groenling
Grote Bonte Specht
Grote Gele Kwikstaart
Grote Lijster
Havik
Holenduif
Houtduif
Huismus
Huiszwaluw
IJsvogel
Kerkuil
Kleine Bonte Specht
Kneu
Koolmees
Kortsnavelboomkruiper
Kramsvogel
Kuifmees
Kwak
Matkop
Merel
Oeverloper
Pimpelmees
Putter
Regenwulp
Ringmus
Rodborst
Roodborsttapuit
Spreeuw
Staartmees
Stadsduif
Tjiftjaf
Torenvalk
Tuinfluiter
Turkse Tortel
Veldleeuwerik
Vink
Vuurgoudhaan
Wespendief
Winterkoning
Witgatje
Witte Kwikstaart
Wulp
Zanglijster
Zomertortel
Zwarte Kraai
Zwarte Mees
Zwarte Roodstaart
Zwartkop

Waargenomen Zoogdieren

Bosmuis
Das
eekhoorn
Haas
Huisspitsmuis
Marter
Mol
Ree
Rosse Woelmuis
Veldspitsmuis
Vos
Vleermuis (2 soorten)
Wild Zwijn

Waargenomen Dagvlindersoorten

Argusvlinder
Atalanta
Bont Zandoogje
Bruin Zandoogje
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Distelvlinder
Gehakkelde Aurelia
Gele Luzernevlinder
Groot Koolwitje
Grote Weerschijnvlinder
Hooibeestje
Icarusblauwte
Keizermantel
Klein Geaderd Witje
Klein Koolwitje
Kleine Parelmoervlinder
Kleine Vos
Landkaartje
Oranje Zandoogje

Waargenomen Amfibieën en Reptielen

Gewone Pad
Groene Kikker
Bruine Kikker
Muurhagedis

Waargenomen Sprinkhanen en Krekels

Boskrekel
Bramensprinkhaan
Bruine Sprinkhaan
Doornsprinkhaan (spec.)
Gouden Sprinkhaan
Grote Groene Sabelsprinkhaan
Krasser
Ratelaar
Zuidelijk Spitskopje