vog_stadsduif
Een foto uit Dinant.
Stadsduiven boven op een pilaar van de kerk aldaar.
Duivenpoep zorgt voor mooie bemesting van dit ontoegankelijke tuintje.