vog_buizerd_1
Buizerds zijn algemeen en de hele dag hoorde je het gejengel van net uitgevlogen bedelende jongen.