vli_weerschijnvlinder_1
Grote Weerschijnvlinder.
Verrassend vloog er bij de spoorbrug deze Grote Weerschijnvlinder van het pad de boom in.
De vlinder is versleten en ik kon niet dichtbij komen.
De kwaliteit laat te wensen over, maar een Weerschijnvlinder tegen komen; laat staan fotograferen is buitenkans.