vli_distelvlinder_1
Een andere trekvlinder die regelmatig op de vlinderstruiken te vinden was, was de Distelvlinder.