sh_z_spitskopje_3
Nogmaals het Zuidelijk Spitskopje