lan_thanville_15
Ruig perceel / overstromingsgebied van de Snaye nabij de spoorbrug met de 15 bogen.