Foto: Rudy Offereins

Roek (Corvus frugilegus)
www.roek.nl

Foto: Rudy Offereins

Gebruik dit plaatje als logo wanneer u een link maakt naar deze site.255. Roek.

Corvus frugilegus L.
Fam: Corvidae.
E: Rook.
F: Corbeau freux.
D: Saatkrähe.
 

Kenmerken: Lengte ongeveer 46 cm. Zwart met purperen glans. Naakte, grijswitte snavelwortel tot oog en kin. Snavel slanker, puntiger dan van zwarte kraai, grijszwart. In zit slordiger verenkleed niet afhangende dijveren. Juv. doffer en met bevederde snavelwortel.
Vlucht: Oude vogels met onbevederde snavelwortel. Vlucht recht met regelmatige vleugelslag, krachtiger dan zwarte kraai. Gevingerde vleugel als zwarte kraai. Stapt enigszins deftig, hipt weinig. Zeilt met gebruikmaking van windstroom, maar ook zonder dat. 
Geluid: Een helderder en minder scherp ‘kaah'. Met buigingen. Ook opvallend 'kaw-kaw'. Verder nog verschillende andere krassende geluiden. 
Biotoop: Vooral in bouwlanden met hier of daar bomen, parklandschap, parken aan buitenrand van steden.
Voedsel: Wormen, slakken, larven van insekten, engerlingen, emelten, muizen, jonge vogels, afval, aas, vruchten en graan.
Gezelschap:  Kolonievogel. Buiten broedtijd in kleine en grotere troepen, soms alleen gepaard. Vaak met kauw of bonte kraai.
Broedtijd: Plaatselijk algemene broedvogel in kolonies in ons land en België. Van maart, soms febr. tot mei.
Broedduur: Ongeveer 18 dagen. Het vr broedt alleen, m houdt de wacht, gaat 's avonds naar slaapplaats, voedt het vr. Bebroeding vaak vanaf het eerste ei. Jongen worden door beide vogels verzorgd en vliegen na ruim 4 weken uit.
Nest: In hoge bomen; oude nesten worden weer gebruikt. Nesten dicht opeen; verschillende in één boom. Van takken en twijgen met aarde, gevoerd met wortels, gras, mos, stro. wol enz. Takroof van andere nesten.
Legsel: Gewoonlijk 3-5, soms 6 eieren, zelden 7. Kleur als van dieren van zwarte kraai, maar meer grijs. Gemiddeld 40 x 27 mm.
Broedgebied: Faröer, Groot-Brittannië en Ierland, Noorwegen. alleen Osloflord, Zuid-Zweden, westkust Finland,  Rusland, noordelijk tot 68o N.B.: West-Siberië tot Jenissei; zuidelijk in Europa tot Midden-Frankrijk . Noord-Italië,
Hongarije, Servië; verder in 0.-Macedonië. Bulgarije en Roemenië. Ook in Noord Spanje.
Voorkomen: Broedvogels in ons land en België zijn in hoofdzaak stand- en zwerfvogel. Trekkers komen uit Duitsland en overwinteren in ons land en aan de oostkust van Engeland. Vogels uit Midden en Oost-Europa overwinteren in België en Frankrijk. Trekrichting is W. tot ZW. ten W. In het noorden van ons land meer WZW. tot ZZW. Herfsttrek in hoofdzaak in okt. en begin nov. Terugtrek van febr. tot in mei. In de winter soms rushes. Dagtrekker. Slaapvluchten soms met bonte kraai of kauw.

Bron: Sluiters J.E. 1962 (vierde druk). Prisma Vogelboek. Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht Antwerpen.

kaaaaH

      Geluid roek.au
      (16 sec / 261 kB)

Nieuw op deze site


Informatie over de Roek:

Het lijkt voor een beetje vogelaar onzinnig om informatie over de Roek op internet te zetten als je het gewoon uit "de boeken" kunt halen. Maar, hoewel een beschermde vogel, worden Roeken vaak nog steeds als lastig en schadelijk ervaren en het is zo'n prachtbeest.

Klachten over vermeende schade, geluidsoverlast en vogelpoep op parkbankjes zijn voor de instanties die zich over deze vogels zouden moeten ontfermen vaak reden om allerlei acties op touw te zetten om de vogels te verjagen, af te schieten of op andere manieren dwars te zitten.

Om vervolgens deze bestrijdingsacties te stoppen moet veel werk worden verzet en het komt daarbij regelmatig tot rechtzaken.

Onbekend maakt onbemind is ook op de Roek van toepassing en niet iedereen heeft de beschikking over een rijtje vogelboeken / tijdschriften met de nodige informatie.

Bijna 16 miljoen mensen zijn verantwoordelijk voor de bestaansmogelijkheden van slechts 150.000 roeken. Dus voor elke 100 Nederlanders is er slechts één Roek om van te genieten.

Daarom op deze website een verzameling artikelen uit boeken, tijdschriften, krantenberichten en ander materiaal ter info.

Het is zeker geen volledig overzicht van alles wat er over de Roek is gepubliceerd (het blijft allemaal vrije-tijdwerk) maar een hoop informatie is er wel uit te halen en verder zoeken aan de hand van literatuuropgaven kan natuurlijk ook altijd nog.


Het is niet mogelijk alle berichten over de Roek te achterhalen. Zonder de hulp van een heleboel roekenliefhebbers was deze site nooit zo uitgebreid geworden. Dus met dank aan (in willekeurige volgorde): Rudy Offereins, Marc Verbeeten, Vogelbescherming Nederland, Albert Fopma, Klaas van Dijk, SOVON Vogelonderzoek Nederland, Albert Metselaar, Jacques Ummels, Jikke Veltman, Rinus-Jan van Doorn, journalisten en kranten- en tijdschriftredacties, onderzoekers en kunstenaars die aandacht aan deze soort hebben besteed. Verder niet te vergeten de honderden vrijwilligers die jaarlijks alle roekenkolonies tellen.

Heb je leuke & interessante aanvullingen over de Roek,
knipsels / artikelen / foto's e.d.,
Ook dit kun je mailen
Michel Klemann
Het Zwanevlot 106
7206 CE Zutphen

Nijstad (Dr.),  Roeken in boomtoppen; 10 januari 2002