ROEK Corvus frugilegus

Uit: Kolonievogels en zeldzame broedvogels in 1997
Arend-Jan van Dijk, Romke Kleefstra, Dirk Zoetebier & Roel Meijer
SOVON-monitoringrapport 1999/09: 56-57
SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen
16 april 2000