De Stentor 7 maart 2005

Berkelland laat Needse roekenkolonies tot 2006 met rust

van een onzer verslaggevers

7 MAART 2005 - NEEDE - De veelbesproken Needse roekenkolonies worden nog zeker één jaar met rust gelaten. Of het daarna over is met de overlast blijft onzeker, maar de nieuwe gemeente Berkelland beraadt zich op een manier om de vogels te verjagen. Afschieten mag niet, de roeken zijn beschermd.

De roeken in Neede zorgen onmiskenbaar voor een hoop ergernis. De kolonies in het A.J.G. ter Weemepark en de voormalige begraafplaats Rozenkamp maken met elkaar een hoop kabaal, ze besmeuren de omgeving met hun uitwerpselen en ze schromen niet om jonge eendjes te verorberen, zo wordt beweerd. Omdat de roeken via de Flora- en Faunawet zijn beschermd, kunnen de vogels bijna ongestoord hun gang gaan.

Bij de voormalige gemeente Neede die is op 1 januari opgegaan in Berkelland zijn tal van plannen bedacht om de overlast te beperken. Het zette weinig zoden aan de dijk, maar desondanks hebben ambtenaren in Berkelland de fakkel overgenomen. Voor het broedseizoen 2006 begint, wil de gemeente zelfs daadwerkelijk in actie komen. Hoe en wat? Dat komt allemaal te staan in een goedgekeurd roekenbeschermingsplan. Het klinkt tegenstrijdig, maar de beschikbaarheid van zon plan is een voorwaarde om de overlast van deze vogels aan te pakken.

Ontheffing
Berkelland heeft een ontheffing nodig van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dat wordt niet afgegeven wanneer de roeken alleen voor overlast zorgen. Pas wanneer de vogels daadwerkelijk schade veroorzaken aan bijvoorbeeld landbouwgewassen, dan kan het probleem wel worden aangepakt. Of wanneer de aanwezigheid en het gedrag van de dieren een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Ook als de roeken een probleem zijn voor de luchtvaart is er reden om in te grijpen.

Hoe dat precies moet is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat het weinig zin heeft om het probleem te verplaatsen. Minister C. Veerman van LNV schreef vorig jaar nog dat er weinig ervaring is met het verplaatsen van roekenkolonies. Hij reageerde met die brief op vragen van de CDA-Tweede-Kamerleden H.Ormel en A.Schreijer-Pierik.

De dieren doden of ze het leven onmogelijk maken is in elk geval uitgesloten. Wel wil Berkelland proberen de vogels naar een plek te brengen waar ze ongestoord kunnen leven. Dat moet met zorg een aandacht gebeuren, want volgens artikel 2 van de Flora- en Faunawet bestaat er zoiets als een zorgplicht voor de vogels. 

Ondertussen wordt met belangstelling de aanpak van de roekenkolonie in Silvolde gevolgd. Daar worden dit jaar de nesten verwijderd met een hoogwerker en wordt getracht de dieren met alarmpistolen te verjagen.