Roeken blijven aandacht vragen

Uit: Vogelnieuws, Jrg 12 (4):9. (1999)
Een uitgave van Vogelbescherming Nederland

In Oost-Nederland blijven de roeken de gemoederen bezighouden. In Limburg vroegen verschillende  wildbeheereenheden, onder meer in Susteren en omgeving en in Geleen en omgeving, bij de provincie vergunning aan voor de afschot van roeken in verband met landbouwschade. Vogelwacht Limburg ontvangt deze aanvragen om er een reactie op te kunnen geven. Na overleg met de RC werden door de Vogelwacht bezwaarschriften ingediend, die er toe leidden dat er geen vergunningen werden verleend. En terecht. Er werd niet aangegeven waar er precies schade was en soms bleek uit de gegevens dat er zelfs van schade geen sprake was geweest in het verleden. Of er stond een opmerking 'ieder jaar meer schade' zonder onderbouwing van plaats en gewas.

Toon Voets