Roeken blijven aandacht vragen

Uit: Vogelnieuws, Jrg 12 (6):6. (1999)
Een uitgave van Vogelbescherming Nederland
RegioRapportages Noord

Begin april 1998 werden in Glimmen door het bouwbedrijf Geveke enkele forse kastanjebomen geveld, terwijl er op dat moment verschillende bewoonde roekennesten in zaten. Oplettende vogelaars hadden dit gezien en de politie gewaarschuwd. Desondanks werden de bomen geveld. Er werd aangifte gedaan van verstoring van de beschermde roek en dit leidde tot een proces-verbaal en een zitting voor de kantonrechter in februari 1999. Tot ieders verbazing werd het bouwbedrijf vrijgesproken. De kantonrechter was van mening dat het economisch belang zwaarder woog dan het belang van de beschermde roek. De Officier van Justitie, die fl 1.000,= boete had geëist, ging hier niet mee akkoord en heeft beroep ingesteld.
Begin september vond een nieuwe zitting plaats voor de meervoudige strafkamer van de Arrondissementsrechtbank. De officier had de regioconsulent gevraagd om als deskundige het een en ander over de roek toe te lichten. In het vonnis veegt de rechtbank de vloer aan met het verweer van de advocaat van het bouwbedrijf. De rechtbank was van mening dat het bouwbedrijf wel degelijk schuldig was aan het vernielen van roekennesten en legde een boete op van fl 1.000,=. Kortgeleden werd bekend dat Geveke hier niet mee akkoord gaat en in cassatie bij de Hoge Raad is gegaan. De uitspraak van de Hoge Raad zal naar verwachting nog geruime tijd op zich laten wachten.

Klaas van Dijk