Roeken en Blauwe Reigers

In de Vogelkijker 12 (2) Oktober 1996 pag 21-22.
Patrick Martens
Blad van de Jeugdvogelwerkgroep Zuid-Laren (JVWGZ)

De kolonies van de Roek en de Blauwe Reiger in de omgeving van Zuidlaren worden jaarlijks door de JVWGZ geteld. Omdat de resultaten van deze tellingen nog nooit in In de Vogelkijker zijn verschenen hier een overzicht van de jaren 1991 tot en met 1996.

In de omgeving van Zuidlaren is jaarlijks één kolonie van de Blauwe Reiger met uitzondering van 1994, toen waren er twee. Er zijn vier (tot 1994 drie) roekenkolonies. De ligging van de kolonies is in figuur 1 weergegeven. De kolonies werden rond half april bezocht en geteld op het aantal aanwezige nesten van Blauwe Reiger en Roek. De resultaten staan in de tabellen 1 en 2.

Tabel 1. Aantal nesten per kolonie (Blauwe Reiger).
 
  1991 1992 1993 1994 1995 1996
Laarwoud 46 48 50 63 44 33
Revobos 0 0 0 5 0 0

Tabel 2. Aantal nesten per kolonie (Roek).
 
  1991 1992 1993 1994 1995 1996
Laarwoud 147 202 296 344 421 454
Midlaarderbos 93 113 94 105 114 90
Revobos 37 45 49 61 26 12
Noordlaren 0 0 0 8 ? 25

 


Figuur 1. Ligging van de kolonies van Blauwe Reiger en Roek in de omgeving van Zuidlaren (1991-96).