SOVON Vogelonderzoek Nederland; Nieuws uit de provincie 2004

Noord-Holland - Kolonievogels

Het lijkt wel alsof de roek in Amsterdam Zuidoost vervolgd wordt; verdacht snel worden nestbomen van nieuwe kolonies gekapt. Weliswaar zijn in 2004 in de regio Amsterdam nieuwe kolonies gesticht, zoals in de Watergraafsmeer (27) en bij het Amsterdamse Bos (4), maar dit compenseert niet de verliezen bij Broek in Waterland en in het Bijlmerpark (beide geheel verlaten). Het totaal voor de regio Amsterdam in 2004 is 37 (tegen 62 in 2003). Een kanttekening dient echter geplaatst te worden, het is niet onmogelijk dat een kolonie in de bebouwde kom over het hoofd gezien is. Aardig is de herkolonisatie van Muiden na een afwezigheid van zeker 10 jaar. Het totaal aantal roekenparen voor de provincie was 86.
 

Resultaten zeldzame soorten en kolonievogelsoorten in Zuid-Holland-zuid

De Roeken langs de Groene Kruisweg blijken ook nog niet op hun maximum te zitten. Met 238 paren zijn dat er weer 10 meer dan in 2003.
 

Utrecht - Kolonievogels

De Roek in Utrecht heeft 3 kerngebieden. Dit zijn de Lopikerwaard, Westelijk Veengebied en omgeving Renswoude/Veenendaal.Daartussen zijn maar enkele kolonies. In het Rivierengebied (Waal) zijn veel Roekenkolonies,terwijl er langs de Lek geen enkele kolonie is te vinden. In IJsselstein nemen de aantallen nog steeds toe. In Renswoude neemt het aantal af. In Huis te Linschoten heeft voor het eerst in 29 jaar geen Roek gebroed. Enkele nieuwe vestigingen zijn in Nieuwegein (25), Utrecht(2), Veenendaal (28) en Oud Aa (5).
De kolonies direct ten zuiden van Leidsche Rijn nemen allen in aantal af. Zo is de kolonie in Park Voorn over een periode van 7 jaar van ruim 100 naar 21 paar gedaald.
 

Overijssel - Kolonievogels

Van deze soort zijn tientallen kolonies in Twente, die zich bovendien ook nog wel eens verplaatsen, meestal door verstoring door menselijk ingrijpen. Om enigszins een overzicht te geven zijn de kolonies per stad of dorp gebundeld.
In Almelo en Wierden zijn de vele kleine kolonies gebundeld tot gebiedskolonies, waarbij Almelo in drie gebieden en Wierden in vier gebieden is opgedeeld. Het aantal Roeken is in 2003 in zijn totaliteit enigszins toegenomen.Wierden, Enter en Markelo raakten een aantal Roeken kwijt, terwijl de overige gemeenten een groei lieten zien.
In 2004 zijn de aantallen echter behoorlijk gekelderd. Uitgezonderd Wierden lieten alle andere plaatsen een sterke afname zien. 

Naam gebied      2002 2003 2004

Wierden           553  448  526
Almelo            996 1055  824
Enter               6    0    0
Losser            204  222  145
Hengelo            42   75   54
Enschede          469  480  339
Lonneker           25   12    4
Haaksbergen       306  353  269
St.-Isidorushoeve  46   52   43
Overdinkel          5    6    4
Markelo            13    3    1

Totaal           2665 2706 2209


Groningen - Kolonievogels

De Roeken zijn met zo ’n 45 kolonies behoorlijk in het district aanwezig.Tussen de vele kolonies van bescheiden omvang vallen enkele grote op,waaronder die bij Glimmen (111 en 289 paar)en Ekenstein (216). De kolonie van Coendersborg bij Nuis is sterk afgenomen, van 336 paren in 1996 tot een kleine 30 nu. De kolonie is uiteen gevallen in een aantal kleinere kolonies en hebben zich in de richting van Boerakker, Niebert en Leek verplaatst. De tendens voor meer, maar kleinere roekenkolonies is al langer gaande (zie artikel Jan Schoppers in Limosa 77:11-24, 2004), en we vermoeden dan ook dat een deel van de kolonies niet goed bekend is. Zie je ergens een (kleine) roekenkolonie, denk dan niet te snel dat die al wordt geteld!
 

Gelderland - Kolonievogels

De Roeken deden het over het algemeen ook weer goed; over het geheel genomen, bleef de stand aardig stabiel. Enkele kolonies rond woonwijken breidden aardig uit.Dit resulteerde dan ook weer in de nodige acties van buurtbewoners en overheden. Houd eventuele verstoring dan ook goed in de gaten, want dit blijft een hot item.

Roek          Jaar  Kolonies   Nesten
              2002        65     3267
              2003        69     3130
              2004        59     2156

De roek is afhankelijk van hoge bomen. Wanneer deze bomen zich binnen de gemeentegrenzen bevinden, waar ook nog bebouwing is, dan zien we vaak dat de bomen gekapt worden. De roeken zoeken dan andere broedgelegenheid, zodat er nieuwe kolonies kunnen ontstaan. Ook kunnen ze zich aansluiten bij bestaande kolonies.
In ons district hebben we momenteel 9 kolonies die de laatste jaren meer dan 100 bezette nesten hebben gehad n.l.:

• Tielerwaardweg            196 nesten
• Lage Veld Haaften         201 nesten
• Molenvliet Haaften        105 nesten
• Heerwaarden-dorp          100 nesten
• Huis Appeltern            201 nesten
• Elsenpas Beuningen        108 nesten
• De Rietschoof Aalst       107 nesten
• De Tijningen Zaltbommel   127 nesten
• Van Heemstraweg kmp 42    147 nesten

Aan de bovenstaande gegevens kun je zien, dat van een aantal soorten het aantal kolonies achteruit is gegaan.
Hier kunnen we meestal een aantal oorzaken voor bedenken, maar ……………..het kan ook zijn dat je als teller misschien ergens nog wat gegevens hebt liggen van de afgelopen jaren die je vergeten bent op te sturen.

Achterhoek:

De Roeken deden het over het algemeen ook weer goed; over het geheel genomen, bleef de stand aardig stabiel. Enkele kolonies rond woonwijken breidden aardig uit. Dit resulteerde dan ook weer in de nodige acties van buurtbewoners en overheden. Houd eventuele verstoring dan ook goed in de gaten,want dit blijft een hot item.
 

Noord-Brabant - Kolonievogels

Het oostelijke deel van Noord-Brabant telt op dit moment 98 Roeken kolonies met in totaal 6064 nesten. In 2003 waren dat 7344 nesten in 106 kolonies en in 2002 waren er 95 kolonies bekend met totaal 5796 nesten.
Door o.a.menselijke verstoring kan het voorkomen dat (een deel van) de kolonie zich naar elders verplaatst.
 

Friesland - Kolonievogels en zeldzame soorten in Fryslân in 2004:een eerste impressie

Het Friese bestand telt inmiddels 177 locaties waar zich kolonies bevinden of bevonden van Roeken en welke jaarlijks
onderzocht worden. Van 145 onderzochte locaties waren de aantallen eind januari binnen en op 51 locaties betrof het een
nultelling. De overige 94 telden in totaal 4.959 paren. Hieronder ook de grotere kolonies van Fryslân, waardoor met enige
zekerheid gesteld kan worden dat de Roek in Fryslân in 2004 met 0.8% amper toenam en de populatie daarmee opnieuw
stabilisatie vertoont. Gelukkig maar, want voordat je het weet roepen en schrijven onverlaten in/via de Friese pers weer dat
er ‘te veel ’ van komen...U kent dat wel.
Er waren overigens 9 nieuwe kolonies, veelal afstammelingetjes van andere kolonies en in één geval ging het om een
solitair broedgeval (Buitenpost). Enkele opmerkelijke afnames werden vastgesteld in Ysbrechtum 132 (219), Warkum 75
(151), bij de kerk van Ureterp 64 (112) en het kerkhof van Skillaerd 12 (34). Ook bij Niawier nam het aantal Roeken flink af tot 5 (60), maar des te meer zaten er dan weer bij Wetzens met 29 (5). In Jirnsum verjoeg men de Roeken op 1 (34) paar na. Des te meer doken op nabij Grou en in en rond Akkrum (bedankt Jirnsum!!). Een opmerkelijk toename was er aan de Twibaksdyk in Bolsward:109 (40). Maar de prijs gaat naar Wolvega,want in Fryslân ’s grootste roekenkolonie telde Tom en telde Tom,totdat hij uiteindelijk 471 paren had geteld. Precies evenveel als het jaar ervoor...Hoezo stabiel?
 

Bron: www.sovon.nl