NestenEnkele "oude" roekennesten; Kolonie bij MC-Meppel, Meppel 2 februari 2002
Foto: Michel Klemann
.
Roeken, Foeragerend op grasland, Meppel 2 februari 2002
Foto: Michel Klemann
.
Nestbouw van roeken Randweg Meppel, 15 februari 2002
Foto: Michel Klemann
.
Roekennesten industriegebied De Oevers Meppel.12 april 2002

mooi hé !