Een padden-orgie


Grote hoeveelheden padden langs oevers is een jaarlijks terugkerend verschijnsel. Rond de paasdagen 2005 leek het massaler dan ooit. Misschien werd dat veroorzaakt door de kou begin maart waardoor het dit jaar allemaal minder verspreid plaatsvond dan andere jaren. In ieder geval waren de 100-den doodgereden padden in de laatste week van maart een teken dat de padden weer op weg waren naar de voortplantingsslootjes. Onderstaande plaatjes maakte ik 26 maart 2005 langs de Vierakkersche Laak ten zuiden van Zutphen; ooit een gevarieerde beek, nu een strakke bak water. Op enkele plekken staan per ongeluk nog wat plantjes langs de oever, en hier moeten de padden het dan van hebben.
 
(Startplaatje) Deze pad lijkt net wakker en rust op de bodem van het stromende water; nog magertjes en daardoor los in z'n vel.
Op een dot waterplanten trof ik deze Amerikaanse Rivierkreeft.
Op plekken in de waterafvoergoot, daar waar het water niet te hard stroomt en er vegetatie is waar eiersnoeren blijven vastzitten, komen grote aantallen padden bijeen.
Padden kunnen wisselen in kleur. Vermoedelijk afhankelijk van hoe lang ze in het water of op het droge zijn geweest.
En niet altijd wordt de "goede soort" gepakt, links in het midden de kop van een Bruine Kikker, ingeklemd in een "klont" padden.
Tussen de planten verschijnen lange slierten met eieren van de Gewone Pad (Bufo bufo).
Een Bruine Kikker tussen de eiersnoeren van Gewone Padden.
Eieren afzetten in slagorde.
Wanneer het vrouwtje eieren afzet, willen ze er allemaal bij zijn. Dit levert dan een vette klont padden op, met daartussen, rechtsboven, één Bruine Kikker.