BROEDVOGELS
Achtergrondinformatie
Welke soorten zien niet geteld en waarom niet

Van een aantal soorten zijn tijdens de broedvogelkarteringen geen gegevens verzameld:
 • Stadsduif
 • Houtduif
 • Winterkoning
 • Heggemus
 • Roodborst
 • Merel
 • Tjiftjaf
 • Fitis
 • Pimpelmees
 • Koolmees
 • Vink
 • Vlaamse Gaai (wel geteld in 2004)
 • Spreeuw (wel geteld in 2004)
 • Huismus (wel geteld in 2004)
 • Ringmus (wel geteld in 2004)
 • Kauw (wel geteld in 2004)
Enerzijds zijn dit soorten die vrijwel overal voorkomen en daarom voor beheer niet van belang zijn. Daarnaast vergt onderzoek van bijvoorbeeld Winterkoning, Tjiftjaf of Fitis erg veel administratie en is zelfs aanpassing van het kaartmateriaal nodig (grotere schaal). Verder moet opgemerkt dat bijvoorbeeld Merel en Roodborst alleen in de schemering goed te tellen zijn, terwijl op elke plek van het NPZK tijdens de schemering aanwezig zijn, niet haalbaar is. Onderzoek van deze soorten is op grote schaal te arbeidsintensief.
Bovenstaande soorten behoren geen van alleen tot de basiskarteringsoorten van SOVON, het is gebruikelijk dat ze bij grootschalige broedvogelinventarisaties niet worden geteld.
Van de soorten die niet worden voorafgegaan door een stip, zijn geen gegevens beschikbaar.