BROEDVOGELS
Achtergrondinformatie
Telgebieden-indeling en bezoekdata per telgebied (2003-2004)

Het te onderzoeken gebied is opgedeeld in 28 telgebieden (oppervlak = aantal hectare's; tijdsdruk = minuten per hectare).
Per telgebied zijn de bezoekdata met begin- en eindtijd opvraagbaar: -> Klik in de tabel op het gewenste telgebied.