BROEDVOGELS
Introductie
Hier worden de broedvogelgegevens van het Nationaal Park Zuid Kennemerland gepresenteerd.
De gegevens zijn verzameld in opdracht van NV PWN in de periode 1996-2004.
Het gebied is voor het eerst grondig onderzocht in 1996-1999 en in 2003-2004 zijn de gegevens geactualiseerd.
De gegevens zijn opvraagbaar per gebiedsdeel of per soort.
Zowel oude gegevens (1996-1999) als actuele gegevens (2003-2004) zijn beschikbaar.

Gegevens van een soort opvragen
Kies in het menu "Gegevens per soort". U kunt dan een soort kiezen uit een alfabetische lijst of afhankelijk van de status van de soort (beschermd, bedreigd, schaars), vanuit een tabel met aantal per soort.
Van enkele landelijk algemene soorten zijn geen gegevens verzameld.
Voor een goed begrip van de gedefiniŽerde groepen (algemeen, schaars, etc) wordt de pagina "Achtergrondinformatie" aangeraden.

Gegevens van een deelgebied opvragen
Om de gegevens per gebied te ontsluiten is het NPZK verdeeld in 57 hokken van 1 bij 1 kilometer.
Kies in het menu "Gegevens per locatie", links verschijnt dan een kaartje van het NPZK waarbij het gebied is opgedeeld in vlakken van 1 bij 1 kilometer. Na klikken op het gewenste kilometerhok wordt een detailkaart (1x1km) getoond.
Elk territorium is op de detailkaart met een stip weergegeven.
Afhankelijk van de 'natuurwaarde-indicatie' van een vogelsoort zijn de stippen gekleurd:
  • alle Rode Lijst-soorten
  • alle aandacht-soorten die niet op de Rode Lijst staan
  • alle schaarse soorten (excl. aandachtsoorten en Rode lijst-soorten)
  • de overige, algemene, soorten
Hierdoor wordt het mogelijk om de natuurwaarden (op basis van vogelgegevens) van een plek in te schatten.

Bij elke stip verschijnt de soortnaam als de muis over de stip gaat.
Ontwerp, productie & realisatie: Bart Veenstra
Verspreiding van Boompieper (x20%) Kilometerblok 24-28-44 (x20%)