Tabellen samenvoegen

Voorbeeld:

Je hebt twee maal een stippenbestand gemaakt en nu wil je de bestaande twee shapefiles samenvoegen tot één heel nieuw bestand:

Ga naar File | extensions en vink daar "Geoprocessing" aan als dat nog niet gebeurd was. en klik op oke
Ga dan naar Vieuw | Geoprocessing Wizard
Kies "Merge themes together"
Klik next
Klik op bestand één
houdt de shift-knop ingedrukt en klik op bestand twee
Specifie de outputfile (oftewel geef het nieuwe bestand een naam en selecteer een map waarin je deze nieuwe shapefile wilt plaatsen) en klik op finish.
Klaar ben je.
Het nieuwe bestand bestaat nu uit alle stippen van bestand één en van bestand twee.