Tabellen koppelen

Voorbeeld:

Je hebt een shapefile met records en in de theme table van deze shapefile heeft elk record heeft een uniek nummer.
Verder heb je een tabel ( tabel_2.dbf ) met records en ieder record van deze tabel heeft weer het overeenkomstige nummer van de shapefile;

De info van tabel_2.dbf wil je koppelen aan de info van de *.dbf van de shapefile
Voeg in de *apr eerst de tabel ( tabel_2.dbf ) toe welke je wilt gaan koppelen:

Open nu deze tabel_2.dbf

Klik nu in tabel_2.dbf op de naam van de kolom (b.v. "idnummer") welke gaat gebruiken om deze tabel te koppelen met de tabel van de shapefile.
Open nu de Theme Table van de shapefile waaraan je tabel_2 wilt koppelen.
Klik in deze table ( attributes of shapefile ) op de kop b.v. "nummer" welke overeenkomt met "idnummer" in tabel_2.
klik nu op join  en de regel-informatie die hoort bij ieder "nummer" van tabel_2 is nu joined aan de regel met overeenkomstige "idnummer" van de Theme Table van de Shapefile.

Ongedaan maken:

Om de join weer ongedaan te maken / te verwijderen:

Maak de tabel actief --> klik op table | Remove all joins

meer info onder helpfunctie van ArcView;
typ hier Joining tables