Stippen selecteren met behulp van een query

Wanneer je dan b.v een heleboel territoria van verschillende soorten in een gebied hebt ingevoerd, wil je niet alle stippen tegelijk in beeld, maar van slechts één of enkele soorten.
Activeer de shapefile met de stippen (in onderstaand geval Oldematen_1992.shp).
Klik op THEME | PROPERTIES en scherm wordt geopend.
Zorg dat hierin  geactiveerd is.
klik op  (de Query Builder).
Er verschijnt weer een nieuw windowtje;
In het onderste vak staan nu twee haakjes waartussenin de cursor knippert.
dubbelklik op naam
dubbelklik op =
dubbelklik op kleine karekiet
en onderstaande tekst moet dan in het onderste vak zijn verschenen:
( [Naam] = "Kleine Karekiet" )
klik dan ok en alléén de kleine karekiet wordt weergegeven.
De rest van de stippen is er ook nog wel maar die zie je effe niet.
Ook in de Theme Table  zie je alleen de kleine karekiet nog staan.
Ongedaan maken van de Query kan door weer terug te gaan naar het vak met de tekst ( [Naam] = "Kleine Karekiet" ), deze tekst selecteren; delete; ok en alle stippen verschijnen weer.

Twee voorbeelden:

Query voor het weergeven van b.v. Kleine Karekiet en Rietgors:
( [Naam] = "Kleine Karekiet") or ([Naam] = "Rietgors" )
en dus NIET
( [Naam] = "Kleine Karekiet") and ([Naam] = "Rietgors" )

Je vraagt dus om de naam kleine karekiet óf rietgors; beide zijn goed.
Als je vraagt om kleine karekiet and rietgors vraag je om stippen met de naam kleine karekiet én rietgors en die zijn er niet.
In dit geval zie je het verschil vrij snel want er verschijnen totaal geen stippen op je scherm, maar bij ingewikkeldere queries is een foutje snel gemaakt!

Nog een queryvoorbeeld:
( [Naam] = "Bosrietzanger") and ([Jaar] = 1992) and ([Aantal] = 1) and ([X_coord] >= 204250) and ([Y_coord] >= 515000 )
geeft onderstaand plaatje.
Vraag was dus eigenlijk; Geef alle lokaties (stippen) met bosrietzangers uit 1992, waarbij het aantal 1 was, en zich bevonden op de kaart, rechts (groter) van x-coördinaat 204250 en boven (groter) dan y-coördinaat 515000.

Nu kun je heel eenvoudig de bovenstaande nog resterende stippen in een nieuw bestand stoppen.
Als volgt:
Na het uitvoeren van de query zijn er van de 138 bosrietzangers die in het bestand zitten er 26 geselecteerd. Deze zijn in beeld, de rest niet.
Zorg dat Oldematen_1992.shp geselecteerd is (en niet kmhok.shp zoals in het bovenstaande plaatje).
Klik op THEME | CONVERT TO SHAPEFILE en sla het op b.v. als bosrietquery.shp
Deze nieuwe shapefile bevat alleen nog maar de eerder geselecteerde 26 Bosrietzangers.