Selecteren met behulp van een thema.

View | Select by theme

Met behulp van VIEW | SELECT BY THEME heb je mogelijkheden om met behulp van een thema, selecties te maken in een ander thema.
Ik geef meteen maar een voorbeeld om het duidelijk te maken.
.

In 2002 zijn de vogels op Schiermonnikoog geteld. Ook de Havik is er broedvogel. Met een actieradius van minimaal 1500 meter is het wel eens leuk om te zien hoeveel er van welke prooidieren (uitgaande van de vastgestelde broedvogels) rondom het nest voorkomen; (in dit geval 1500 meter genomen, maar een ander getal kan ook; het gaat hier om het idee). Hierboven een overzicht van de territoria van broedvogels op Schiermonnikoog. Elk zwart stipje is een territorium, kolonie of soms totalen per soort van een heel telgebied (deel kwelders). De rode stip is één van de havikparen op het eiland. Deze stip heb ik voor het gemak even in een temp.shp gestopt ( Thema5.shp )

Select

Eerst maak je het thema actief met de territoria.
Dan klik je op VIEW | SELECT BY THEME
Onderstaand venster wordt geopend.


Kies nu:
Select features of active theme that
Are Within Distance Of
The selected features of
Theme5.shp
Selection distance
1500 m
(zie onderstaand plaatje)

Klik vervolgens op "New Set"

Alle territoria van vogels binnen een straal van 1500 meter zijn nu geselecteerd.
Met de optie THEME | CONVERT TO SHAPEFILE kun je een kopie van alle geselecteerde stippen met alle info die daarbij zit (in de *.dbf) in een nieuwe shapefile plaatsen.

Geinig hé