De Layout

Wanneer je in de view een kaart van het gebied met stippen van een bepaalde soort hebt, wil je dit veelal ook geprint hebben voor in een rapportage.
Om steeds dezelfde beeld te krijgen moet je één shapefile actief maken die je met de knop  steeds geheel in beeld opvraagt.
Dus maak b.v. gebiedsgrens.shp actief en klik op 
Deze shapefile hoeft overigens niet aangevinkt (in beeld) te staan om toch als inzoomgebied te kunnen fungeren.
Bovenstaande stap is belangrijk om bij iedere soort steeds weer dezelfde layout te krijgen!
 
 

Bekijken van de layout:

Klik op VIEW | LAYOUT

Kies afhankelijk van de vorm van je gebied (in dit geval portrait) of landscape.
Plaatje rechts komt in beeld.
De naam van de View, hier "Oldematen 1992" komt boven de kaart te staan.
Verder verschijnt een kilometerbalk, windroos en de thema's waarvan de legenda aanstaat.
In dit geval stond de legenda van oldematen.shp (de rode grens) uit in de view en verscheen daardoor ook niet in de layout.

(effe tussendoor: legenda's in de view kun je uit- / aanzetten via THEME | HIDE/SHOW LEGEND )

Opmaak layout (een voorbeeld):

Grid
De stippeltjes in de kaart is een grid; een hulpje voor het plaatsen van onderdelen welke niet worden geprint. Het grid kun je uitzetten via LAYOUT | HIDE GRID
Wanneer je één keer klikt op een onderdeel in de layout is dit onderdeel geselecteerd en kun je het verwijderen, verplaatsen, resizen etc. Dit gaat veelal in stappen vanwege "snap to grid".
Dit grid kun je aanpassen of uitzetten via LAYOUT | PROPERTIES

Legenda en andere onderdelen aanpassen:
Oldematen_1992.shp bestaat uit stippen bosrietzangers. Als ik de naam daarvan wil veranderen en kmhok_shp uit de legenda wil verwijderen moet je in de layout rechtsklikken op deze legenda en kiezen voor "simplify"
Verwijder legenda kmhok.shp
Dubbelklik op oldematen_1992.shp; er verschijnt een tekstvak en typ hier:

Oldematen 1992
Kaart 12500 Bosrietzanger N= 138 

Verwijder de oude (groot) koptekst  "Oldematen 1992"

De kaart loopt noord-zuid; in dit geval is de weergave van een windroos niet nodig;
klik op de windroos en del.
Plaats de km-balk onderin
selecteer de kilometerhokken, grens en stippen en trek het geheel uit tot zo groot mogelijke proporties.
Daarna rechtsklik hierop en kiezen voor "simplify".
Nu kun je de km-hokken die buiten de pagina vallen selecteren en verwijderen.

Onderdelen van de layout kun je verplaatsen met slepen of met aanklikken (selecteren) en pijltjestoetsen.
Eigenschappen van layoutonderdelen kun je aanpassen met dubbelklikken erop of aanklikken (selecteren) en GRAPHICS | en hier kun je kiezen uit PROPERTIES, SIZE, etc.

Zo maak je langzaam maar zeker je eigen layout.
Het slimst is om vanaf je eigen pc te printen in *.pdf. Dan veranderd de layout niet als je het laterop vanaf een andere papierprinter print.
Deze *.pdf's kun je ook eventueel later gebruiken voor digitale publicatie en/of opslag van de rapportage; makkelijk een logo inplakken kan ook vanuit acrobat.