ArcView Handleiding

Hier een overzicht van een aantal mij bekende handigheidjes om te werken met ArcView 3.2.
Ik ga hier niet in op allerlei "eenvoudige" handelingen, maar het is meer te zien als een digitale uitwerking van mijn papieren aantekeningen van dit programma. Als iemand andere/betere oplossingen heeft voor bepaalde handelingen hier beschreven verneem ik dat graag. m.klemann@chello.nl

Coördinaten

Een eerste vereiste voordat je iets gaat maken is het definiëren van het coördinatenstelsel waarin je gaat werken.


Klik daarvoor op VIEW | PROPERTIES
Onderstaand scherm wordt geopend
Geef de view een naam
Kies voor Map Units: meters
Kies voor Distance Units: meters

Als ik nu een van mijn bestaande shapefiles (Atlas_dr.shp met de drentse atlasblokken) hierin opvraag en met de muis over de noordelijkste atlasblok ga, zie je rechts de coördinaten; in dit geval x = 225036,23 en y = 585163,04 (tot op de centimeter nauwkeurig dus).